Turnauksen yhteystiedot/
contact information:

Ay-jalkapallo/ Pasi Lahti
Timonkatu 6 D 41
15240 LAHTI
FINLAND

Puhelin/telephone: 045 787 20641
Sähköposti/e-mail: ayjalkapallo@gmail.com ;  Internet:  www.ayjalkapallo.info

Järjestelytoimikunta/toiminnassa mukana olevat ja asiantuntijajäsenet:

Heikki Moilanen, puheenjohtaja
Pasi Savitie, varapuheenjohtaja
Satu Oinas, sihteeri
Kari Hyytiä,General Manager
Pasi Lahti, kilpailupäällikkö, taloudenhoitaja
Oskari Leppänen, toiminnantarkastaja
Harri Järvinen, yhteyspäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vesa Painilainen, liikuntasihteeri, Lahden kaupunki
Jarkko Tenkula, lajipäällikkö, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry