Turnauksen yhteystiedot/
contact information:

Pasi Lahti/Ay-jalkapallo
Timonkatu 6 D 41
15240 LAHTI
FINLAND

Puhelin/telephone: 045 787 20641, Pasi Lahti
Sähköposti/e-mail: ayjalkapallo@gmail.com ;  Internet:  www.ayjalkapallo.info

Järjestelytoimikunta/toiminnassa mukana olevat ja asiantuntijajäsenet:

Heikki Moilanen, puheenjohtaja
Pasi Savitie, varapuheenjohtaja
Satu Oinas, sihteeri
Kari Hyytiä,General Manager
Pasi Lahti, taloudenhoitaja, kilpailupäällikkö
Oskari Leppänen, toiminnantarkastaja


Harri Järvinen, yhteyspäällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vesa Painilainen, liikuntasihteeri, Lahden kaupunki
Jarkko Tenkula, lajipäällikkö, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry